TEAM és una entitat dedicada a l’organització i desenvolupament d’activitats que reforcen i complementen la formació de les persones. Sent conseqüents amb aquest objectiu creiem en una sèrie de valors que permeten desenvolupar i mantenir la nostra activitat de forma impecable.

Professionalitat

TEAM aposta per personal d’alt nivell tècnic.

Responsabilitat

TEAM compleix amb la normativa laboral, fiscal y de qualsevol altre tipus.

Compromís

TEAM s’implica amb la comunitat educativa i esportiva per millorar en la mesura de lo possible les seves condicions de vida.