Dansa.

La dansa és un art que utilitza el moviment corporal per expressar-se combinant seqüències de moviment més o menys complexes i d’un estil concret, per tal de crear coreografies. A més a més, és una forma de comunicació social que utilitza el llenguatge no verbal, per tant, aporta molts beneficis d’interacció entre l’alumnat i destaca pel valor educatiu que comporta la pràctica de la dansa.

L’eina bàsica d’aquesta activitat és el moviment natural i espontani del cos en relació a un suport musical concret. La creativitat és un dels elements més enriquidors d’aquesta activitat, i és per aquest motiu que en l’àmbit escolar proposem una activitat de dansa creativa que s’obre completament als interessos dels infants, amb l’objectiu d’experimentar i investigar a través de l’expressió corporal. D’aquesta forma són ells qui acaben determinant la tipologia de dansa que volen representar i tots els elements necessaris per a la seva creació: música, vestuari, espai, etc. Tots aquests processos sempre estan guiats pel monitor o la monitora que és qui de forma guiada dirigeix l’activitat.

Al llarg del curs es treballen les habilitats socials com la cooperació, l’ajuda, el lideratge, la tolerància i la llibertat d’expressió com a valors necessaris per a aconseguir que tots els alumnes gaudeixin i se sentin protagonistes de l’activitat. A partir d’un bon clima de grup i tenint molt en compte les característiques evolutives de cada grup d’edat es presenta una activitat en la que es treballa constantment el coneixement del propi cos amb les seves múltiples possibilitats i la superació dels seus límits, el control corporal, el sentit del ritme, la percepció espacial i temporal, la coordinació i equilibri, la compenetració amb la resta de companys i companyes, la superació de la timidesa, la confiança en un mateix i la diversió.

T’INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?.

Benvinguts a Team, una empresa de llarga trajectòria i àmplia experiència en el sector de l’educació i el lleure. Oferim un extens catàleg de serveis.