PATINATGE.

El patinatge artístic, amb patins de quatre rodes, és una pràctica esportiva que consisteix en desplaçar-se sobre una superfície regular al mateix temps que el patinador /a realitza desplaçaments, salts, girs, figures i altres tècniques pròpies de l’esport.

Tot i que en l’àmbit extraescolar es treballen de forma combinada les representacions individuals i col∙lectives, el patinatge artístic té un alt component d’esport individual ja que és l’esportista qui ha d’enfrontar-se a sí mateix/a per superar les seves dificultats i anar introduint elements i tècniques de major dificultat. Tenint en compte la naturalesa d’aquest esport, a nivell pedagògic treballem amb molt d’èmfasi valors positius com l’esperit de superació, la perseverança i l’autoconfiança com a pilars necessaris per a poder gaudir de l’activitat i seguir progressant.

Per altra banda sabem que cada infant té un ritme d’aprenentatge concret i possiblement també uns coneixements previs diferents a la resta. Tenint en compte aquest factor, individualitzem els continguts que creiem que són més adients per a cada alumne i adaptem els entrenaments al nivell que mostra cadascú per procurar que tothom gaudeixi.

Al llarg del curs els infants practiquen diferents desplaçaments, figures, salts i girs de forma individual i autònoma amb el seguiment constant del/ la monitor/a.

També treballem l’escolta musical i amb ella el domini dels ritmes i la vessant més estètica del patinatge. Per últim també realitzem jocs i altres dinàmiques que els permeten treballar els aspectes més lúdics de l’activitat.

T’INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?.

Benvinguts a Team, una empresa de llarga trajectòria i àmplia experiència en el sector de l’educació i el lleure. Oferim un extens catàleg de serveis.